O projektu


Notranjski regijski park je septembra skupaj z Društvom za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Zavodom za ribištvo, Zavodom za varstvo narave in podjetjem Hidrotehnik začel z izvajanjem projekta LIFE STRŽEN. Gre za petletni projekt, s katerim je Notranjski park uspešno kandidiral na razpisu za evropska sredstva v sklopu programa LIFE in zanj dobil skoraj štiri milijone evrov.

Ena od bistvenih novosti je obnova struge Stržena. V preteklosti so, zaradi želje po osušitvi jezera namreč izravnali  14 kilometrov vodotokov, pri čemer se je zaradi hitrejšega odtekanja vode zmanjšala biotska pestrost v in ob njej. Notranjski park je v ta namen pred leti obnovil strugi Tresenca in Goriškega Brežička, zdaj pa bodo vijugasto speljali še strugo Stržena. Ta zapleteni in drzni načrt bo Cerkniškemu jezeru vrnil nekdanjo podobo ter podaljšal zadrževalni čas vode. Ko bodo potok obnovili, bo tako tudi v sušnih obdobjih v njem še ostalo nekaj vode, kar bo posebej pozitivno vplivalo na življenje ptic in rib.

S projektom so zagotovljena tudi sredstva za postavitev vstopno-izstopne točke za čolnarjenje po Cerkniškem jezeru ter ureditev tematske učne poti, ki bo z informativnimi tablami in smerokazi vodila do na novo urejene ptičje opazovalnice s pogledom na jezero.

S tem bodo preusmerili obiskovalce z zasebnih zemljišč in pa tudi z najbolj občutljivih območij jezera ter tako uredili mirno območje za ptico bobnarico. To skrivnostno ptico, ki v Sloveniji gnezdi samo na našem koncu, bodo poskušali ujeti in ji namestiti sledilno napravo, s čimer se bodo pridobile informacije, kako se ta skrivnostna ptica giba, kakšne življenjske pogoje potrebuje, kako daleč in kdaj se seli ter kdaj se vrača.

Organizirani bodo tudi številni brezplačni dogodki in prireditve. Mnoge med njimi, kot so tematske nedelje in že tradicionalni Dan Notranjskega parka, so postale nepogrešljivi način preživljanja prostega časa in druženja namenjenih tako domačinom kot izletnikom.

Life Stržen bo veliko pozornosti namenil tudi otrokom in mladim, za katere bodo organizirani številni natečaji, ki bodo spodbujali ustvarjalnost otrok, naravoslovni dnevi pa jim bodo omogočili, da se na praktičen način spoznajo z značilnostmi kraške narave, ki jih obkroža. Organizirana bosta tudi dva brezplačna mladinska tabora.

Poskrbljeno bo tudi za izobraževanja turističnih delavcev, s čimer bo projekt lokalnim ponudnikom in ekološkim kmetijam prinesel priložnost razvoja svojih dejavnosti, saj bo spodbujal razvoj trajnostnega, naravi prijaznega turizma.
Projekt petim partnerjem prinaša kar 13 delovnih mest in omogoča naročila storitev in izdelkov pri lokalnih obrtnikih in podjetnikih ter številne infrastrukturne novosti.

Poleg »evropskega« denarja, projekt ne bi bil mogoč brez finančnega vložka tako Občine Cerknica, Ministrstva za okolje in prostor ter štirih lokalnih podjetij, ki so prepoznali pomembnost podpiranja naravovarstvenih projektov. To so Alpod d. o. o., DS SMITH PACKAGING d. o. o., Ebm-papst d. o. o., Elgoline d. o. o..

Komentarji

Priljubljene objave