Začel se je projekt LIFE STRŽEN

Septembra 2017 smo skupaj z Društvom za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Zavodom za ribištvo Slovenije, Zavodom RS za varstvo narave in podjetjem Hidrotehnik d. d. začeli z izvajanjem projekta LIFE STRŽEN. S projektom želimo obnoviti strugo Stržena, da bo potok spet vijugal kot nekoč. S tem se bo podaljšal zadrževalni čas vode na Cerkniškem jezeru, kar bo posebej pozitivno vplivalo na življenje ptic in rib, ki jim v jezeru zaradi vse bolj sušnih poletij zmanjkuje prostora.


Poleg obnove struge Stržena bomo v sklopu projekta uredili mirno območje za bobnarico in zeleno naravnano infrastrukturo za obiskovalce. Med drugim bomo uredili opazovalnico ptic, vstopno mesto za privezovanje čolnov in usmerjevalne poti v gozdovih ob jezeru. Pripravili bomo tudi več dogodkov in prireditev ter poskrbeli za izobraževanja in usposabljanja tako domačinov kot tudi turističnih delavcev. Naš namen je varovati naravo Cerkniškega jezera, obenem pa spodbujati razvoj trajnostno naravnanega turizma ter izobraževati turistične ponudnike o načinih vodenja, ki bodo varni za naravo in ne bodo moteči za lokalno prebivalstvo.
Projekt traja pet let, njegova vrednost pa je 3.863.248 €.
Komentarji

Priljubljene objave