Vzorčenje rib v Cerkniškem jezeru

Prejšnji teden je bilo izvedeno vzorčenje populacij rib v Cerkniškem jezeru, na območju Stržena, kjer bo prišlo do obnove vodotoka. Fantje in dekleta iz Zavoda za ribištvo so ga izvedli z elektroribolovom, ki omogoča natančen pregled večje površine vodotoka in poveča verjetnost najdbe najredkejših vrst rib. Pri tem je treba poudariti, da vzorčenje z elektroizlovom na ribah ne pušča nobenih posledic in je strokovno priznano orodje za izvedbo vzorčenj ribjih populacij. Z vzorčenjem smo preverjali gostoto naseljenosti najpogosteje zastopanih ribjih vrst v vodotoku in starostno strukturo ribjih populacij.

Zbrani podatki nam bodo pomagali spremljati vpliv obnove struge Stržena na število rib, poleg tega pa jih bomo posredovali ministrstvu, pristojnemu za vode.

Fotografije je priskrbel Tine Schein.
Komentarji

Priljubljene objave