Bobnarica - zvezda projekta LIFE STRŽEN

Najbrž ste že opazili, da v svojih prispevkih pogosto omenjamo bobnarico. Ta zaseda zelo pomembno mesto v projektu LIFE Stržen. Z obnovo dela struge Stržena bomo namreč dosegli enega izmed ključnih ciljev projekta - izboljšati razmere za gnezdenje bobnarice in s tem posredno tudi za druge vrste.

Bobnarico (Botaurus stellaris) uvrščamo v družino čapelj. Je velika ptica rjavkaste varovalne barve, s pomočjo katere se odlično zlije s svojim habitatom. Prebiva namreč v trstičju, kjer si tudi naredi kopasto gnezdo, aktivna pa je predvsem v mraku, ko si v vodi išče hrano.
Bobnaričin nezamenljivi "BUUH", ki spominja na zvok, nastal ob pihanju na prazno steklenico, se razlega tudi do 5 km daleč.


Naše bobnarice se jeseni selijo v toplejše kraje, spet pa nas obiščejo spomladi, njihovo gnezdenje traja nekje od marca do junija. V Sloveniji je domnevna gnezdilka, saj je bila v času, ko običajno gnezdijo videna ali slišana – samci imajo značilno paritveno oglašanje, iz katerega izvira tudi ime vrste. Lokaliteti domnevnega gnezdenja sta samo dve: Kot ob Muri in Cerkniško jezero, kar naše območje uvršča med zelo pomembno za varstvo in ohranjanje te vrste.
V skladu s Ptičjo direktivo je Slovenija dolžna vsaj ohranjati, če ne povečati populacijo bobnarice v Sloveniji znotraj območja Natura 2000 Cerkniško jezero. Natura 2000 je evropsko omrežje posebnih varstvenih območij, ki so jih določile države članice Evropske unije.


Zakaj je ogrožena?

Bobnarica je pri izbiri svojega življenjskega prostora dokaj nezahtevna, povsem drugače pa je pri izbiri prostora za gnezdenje; tam so njene zahteve zelo specifične. Potrebuje namreč obsežna območja mladega trstičja in večje površine globoke vode, ki niso zaraščene in so prisotne tudi v suhem delu leta. Zelo jo prizadenejo izgube trstičja, bodisi zaradi izsuševanja bodisi zaradi spreminjanja tradicionalnega režima žetve trsta, prav tako pa tudi požiganje v kateremkoli letnem času. Poleg tega se v času gnezdenja nivo vode ne sme pretirano spreminjati. Močno negativen vpliv na gnezdenje imajo tudi razne motnje v času gnezdenja (prisotnost ljudi, vožnja s čolni, hrup).
Pri tem pa moramo imeti v mislih tudi, da so na ta življenjski prostor vezane tudi druge živalske vrste in z ohranjanjem bobnarice in ustreznih pogojev za njeno gnezdenje, vplivamo pozitivno tudi nanje.

Kako bodo projektne dejavnosti pripomogle k ohranitvi bobnarice na Cerkniškem jezeru?

Kot smo že omenili, je eden ključnih ciljev izboljšati razmere za gnezdenje bobnarice in s tem posredno tudi za druge vrste.
To bomo dosegli z obnovo struge potoka Stržen v Ključih. S tem bomo zagotovili stalnejši nivo vode in večje sklenjeno območje trstičja. Poleg tega bomo na tem območju vzpostavili mirno območje, da maksimalno zmanjšamo motnje ptic med gnezdenjem. Da pa s tem ne bi prikrajšali obiskovalcev, bomo na drugih območjih jezera le-tem omogočili doživet obisk s postavitvijo informativnih tabel in opazovalnic, ter možnost ogledov jezera peš, po za to namenjenih poteh ali s čolni, na delu jezera, ki je ravno tako lep, vendar biotsko manj občutljiv.
Ob pomoči in vodstvu strokovnjakov na področju proučevanja ptic iz Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) bomo poskušali eno bobnarico tudi uloviti, ji namestili oddajnik in spremljali njene vsakodnevne dejavnosti in gibanje. S tem bomo o sami vrsti izvedeli še več in bodo lahko naši ukrepi za izboljšanje njenega habitata še uspešnejši.
Predvsem pa si želimo, da čim več ljudi spozna bobnarico in pomen njene ohranitve na globalni ravni, saj je samo s sodelovanjem vseh deležnikov in predvsem lokalnih prebivalcev, možno dolgoročno ohranjanje in varstvo občutljivih prebivališč.

Komentarji

Priljubljene objave