Bruselj gostil LIFE projekte

V Bruslju je 18. in 19. oktobra 2017 potekal uvodni sestanek vseh v letu 2017 odobrenih LIFE projektov, ki so povezani z ohranjanjem narave in biološke raznolikosti. Z Notranjskega parka sta se dogodka udeležili vodja projekta LIFE STRŽEN Irena Likar in koordinatorka Ana Gabrejna. Prvi dan so se udeleženci razdelili po skupinah glede na tematiko svojih projektov. LIFE STRŽEN je spadal v skupino Ribe, reke in mokrišča. Vsak projekt je bil na kratko predstavljen, predstavniki Evropske komisije pa so udeležencem zastavljali dodatna vprašanja glede njihovih projektov ter opozarjali, kje bi lahko pri tem prišlo do težav. Izvedeli smo, da je bilo v sklopu Narave prijavljenih 270 projektov, sprejetih pa je bilo le 42. To je vsekakor informacija, ki nas je razveselila in zaradi katere smo izjemno ponosni. Popoldne je sledila skupna seja vseh projektov, na kateri je vsaka skupina poročala o svojem dopoldanskem delu.

Naslednji dan smo imeli skupna predavanja, kjer so nas seznanili z natančnimi navodili, vezanimi za administrativno vodenje. Predvsem pomembne so bile informacije o tem, kako potekajo poročanja o izvajanju projekta in kako je treba voditi finance. Na koncu vsakega predavanja smo imeli priložnost še zastaviti vprašanja, ki jih je bilo kar precej.

Sestanek se je izkazal za zelo uspešnega in pomembnega, saj smo se ogromno naučili, obenem pa smo stkali nove vezi ter se spoznali s podobnimi projekti. Tako si bomo lahko v prihodnje z deljenjem izkušenj med seboj tudi pomagali.


Komentarji

Priljubljene objave