Cerkniško jezero prvič najboljše območje za kosca

Za kosce v Sloveniji je bilo leto 2017 najslabše doslej, a ne tudi na Cerkniškem jezeru, ki je prvič postalo najboljše območje v državi.

 
Kosec (Foto: Leon Kebe)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) je v začetku leta objavil rezultate monitoringa populacij izbranih vrst ptic na različnih območjih Natura 2000 v letu 2017. Med temi je tudi kosec in izkazalo se je, da je bilo lansko leto za kosce v Sloveniji najslabše doslej. Populacija vztrajno upada in glede na stanje konec devetdesetih let je strmoglavilo za 60 %. Čeprav na splošno zaskrbljeni pa smo v Notranjskem regijskem parku z rezultati tudi zadovoljni. Monitoring je namreč pokazal, da je Cerkniško jezero prvič v zgodovini postalo najboljše območje za kosca v državi. Pred tem je bilo to vedno Ljubljansko barje, a je lani na Cerkniškem jezeru pelo za dobro četrtino več koscev, kot na Barju. Na to je vplivala ugodna kmetijska politika s subvencijami, ki omogočajo, da se v večji meri ohranjajo travniki, ki so za kosca privlačni. Prav tako pogoste in dolgotrajne ojezeritve območja ne omogočajo intenzivnega kmetijstva in tako datum prve košnje večinoma ne ogroža uspešne gnezditve koscev. 
A pomembno vlogo v dolgoročni stabilizaciji populacije kosca na Cerkniškem jezeru ima prav Notranjski regijski park, ki je s prejšnjimi projekti začrtal pravilno pot. Odkup kmetijskih zemljišč v sklopu preteklih projektov se je izkazal kot učinkovito naravovarstveno orodje za dosego ciljev varstva kosca. NRP je namreč odkupil zemljišča od tistih lastnikov, ki niso bili več zainteresirani za obdelavo in upravljanje le-teh. S tem je park preprečil zaraščanje teh travnatih površin, hkrati pa tudi vpliva na obdobje same košnje. Za kosca so namreč pomembne odprte travniške površine za gnezdenje. Prezgodnja košnja pa uniči gnezda oziroma tudi jemlje mladičem vir hrane. 
Dobra in učinkovita komunikacija s kmeti, šolajočo mladino in širšim krogom prebivalstva pa je prispevala k boljši prepoznavnosti kosca kot tudi njegovega življenjskega prostora na Cerkniškem jezeru, Natura 2000 območju. Zato lahko rečemo, da so za stabilnost populacije kosca pri nas zasluženi ne samo NRP, temveč celotna lokalna skupnost, ki razume pomen sobivanja z naravo. S skupnimi močmi smo dosegli ta rezultat.  

Komentarji

Priljubljene objave