Zakaj rabimo gozdove?


Na pobudo generalne skupščine Združenih narodov, 21. marca obeležujemo mednarodni dan gozdov. Gre za dan, posvečen promociji in ozaveščanju o pomenu trajnostne in skrbne rabe gozda.

Na območju Notranjskega parka so najbolj razširjena t.i. ilirska bukovja, ki sodijo med vrstno najbogatejše gozdne ekosisteme v Evropi (Foto: Jošt Stergaršek)

Nekoč so gozdovi poraščali bistveno večjo površino kopnega kot danes. Potem pa je človek začel kmetovati in izsekavati gozdove. Sprva jih je krčil počasi in postopoma, pred dvesto leti pa je izginjanje gozdov močno naraslo. Industrijska revolucija je prinesla napredek, število ljudi je začelo hitro naraščati, potrebe po hrani in energiji so se povečale. Gozdove smo spremenili v pridelovalne površine, les pa nam služi kot vir energije. Do danes se je na območjih z zmernim podnebjem ohranilo le 45 % prvotnih gozdnih površin, le 4 % teh gozdov pa so naravni gozdovi, s katerimi ne gospodarimo (Tome v Naravoslovna solnica).

Kljub intenzivnemu zasajanju in naravnemu zaraščanju gozdov v nekaterih delih sveta so z Zemlje v zadnjih 15 letih izginili 3 % gozda. Vsak dan izkrčijo 32 000 hektarov gozdov. Z drugimi besedami to pomeni, da vsako minuto z obličja Zemlje izgine za 30 nogometnih igrišč gozdov (ibid.).

Notranjski gozdovi


Gozdovi pokrivajo skoraj dve tretjini površja Notranjske in so dom mnogim rastlinam in živalim, med katerimi so vse vrste velikih zveri živečih v Sloveniji – medved, volk in ris pa ptičji tesarji – žolne in detli ter neslišne nočne plenilke – sove.

Gozdovi imajo celo vrsto pozitivnih vplivov na okolico in s tem na živa bitja, ki tam živijo. Med drugim delujejo kot spužva, saj sprejmejo velike količine vode, ko je te na pretek in jo nato počasi oddajajo, ko je v sušnem delu leta primanjkuje - tako pozitivno vplivajo na količino in kakovost zalog pitne vode. Obsežni gozdovi blagodejno vplivajo na podnebje v svoji okolici, blažijo velika temperaturna nihanja in s tem nastanek ekstremnih vremenskih pojavov. Preprečujejo erozijo prsti z vodo in vetrom. Gozdovi v zaledju mokrišč omogočajo nemoteno delovanje teh občutljivih in nepogrešljivih ekosistemov in še dosti več.

Tudi človek je povezan z gozdom, saj so nam gozdovi že od vekomaj zagotavljali tako hrano kot tudi gradbeni material in kurivo, ki je našim prednikom lajšalo preživetje dolgih in surovih zim. Ne nazadnje nas gozdovi vabijo na oddih od vsakdanjega življenja, ki nas utruja z neusmiljenim tempom. 
Gozd s čemažem (Foto: Jošt Stergaršek)


Gozdovi za trajnostna mesta


Osrednje sporočilo letošnjega mednarodnega dneva gozdov je ključna vloga gozdov pri trajnostnem razvoju mest. 

Kot so zapisali pri Zavodu za gozdove Slovenije mestni in primestni gozdovi ter mestno drevje prebivalcem nudijo številne pozitivne učinke, med katerimi izpostavljajo: Za konec pa še to: ne pozabimo, da smo v gozdu le gostje in s primernim obnašanjem dokažimo, da smo vredni vabila!


Viri:
1. dr. Staša Tome: Ogroženost gozdov
Naravoslovna solnica : za učitelje, vzgojitelje in starše. ISSN 1318-9670. - Letn. 14, št. 2 (zima 2010), str. 8-13
2. Notranjski regijski park
3. Zavod za gozdove Slovenije

Komentarji

Priljubljene objave