Cerkniško jezero – ribolov za prave ljubitelje narave


Začetki ribolovne pravice v jezeru segajo v 14. stoletje z Oglejskimi patriarhi. Stoletje kasneje so pravico dobili tudi Postojnski graščaki, kasneje tudi mesto Lož. Valvasor je v 17. stoletju prvi podrobneje opisal skrivnostno presihajoče jezero kot čudo narave in zato spodbudil zanimanje za to jezero daleč naokrog.


Valvasor je zapisal, da se na jezeru v času visoke vode ni smelo loviti. Za nadzor so skrbeli čuvaji (lokalni kmetje). Ko je voda pričela upadati, so čuvaji obvestili vaškega cerkovnika, ki je z zvonjenjem naznanil, da se začenja ribolovna sezona. Del ujetih rib so dali lokalnemu knezu, drugi del so si razdelili kot plačilo za čuvanje. Še posebej bogat je bil ribolov takrat, ko jezero po več let ni presahnilo.
Človeški posegi izsuševanja Cerkniškega polja so se začeli v 19. stoletju, za obdobje po 2. svetovni vojni pa je značilno obdobje poskusa akumulacije polja s strani tedanjih oblasti, ki je tudi klavrno propadel.

Ribolov šlajna (Foto: arhiv Ribiška družina Cerknica)

Kot posledico nekdanjih človeških posegov v vodostaj jezera je Ribiška družina Cerknica, v 50. letih prejšnjega stoletja, zgradila jez pred požiralnimi jamami v Rešetu. Tu je nastalo majhno stalno jezerce. Vanj v sušnem obdobju vlagajo ribe iz presihajočih jam, da jih rešijo pred poginom. Da bi ohranili minimalen vodostaj v suši, so preusmerili del vode iz rek Stržen in Žerovniščica ter zgradili več manjših zadrževalnikov.
Ker vodostaj jezera med letom zelo niha, je ogrožena ribja drst, saj se ribe drstijo v plitki vodi ob obrežju. Če vode prehitro zmanjka, ikre in zarod pristane na suhem in propadejo, v nizkem vodostaju v strugah pa jim preti nevarnost, da jih pojedo druge ribe.
Jezerske domorodne vrste rib, ki zrastejo do zavidljivih velikosti, so ščuka, linj, klen in pa menek. Le-ta je trajno zaščiten in zato lov nanj ni dovoljen. Zakonsko edini dovoljen način lova je športni ribolov, se pravi ribolov z ribiško palico in enim trnkom.
Redke so vode v Sloveniji, ki bi jim lahko rekli "biser" in prav Cerkniško jezero je eno takšnih. Ima prečudovito naravo, ima odličen habitat in ribji fond in vse to ga dela izjemnega.
Zatorej, če se boste odpravili na športni ribolov na Cerkniško jezero, se zavedajte, da ga morate pustiti takšnega, kot ga vidite v trenutku, ko ste prišli do njega – nedotaknjenega.
Pa dober prijem!


Komentarji

Priljubljene objave