Fotogalerija: J'zera nej

Četudi naj bi bil letošnji junij nekoliko bolj deževen, kot je zanj značilno, je bila količina padavin premajhna in Cerkniško jezero je začelo presihati. 


Skrivnostno presihanje je od nekdaj vzbujalo radovednost

Že spomin na skice podzemnih odtokov, s katerimi je Valvasor v Slavi vojvodine Kranjske poskušal razložiti ta fenomen, pove, kako zapleten proces je to. Voda iz Cerkniškega jezera odteka na dve strani. Del vode odteče skozi požiralne jame v Jamskem zalivu in na dan privre v slikoviti kraški dolini Rakov Škocjan kot rečica Rak. Drugi del vode iz Cerkniškega jezera pa odteče skozi ponikve, požiralnike in estavele v jezerskem dnu neposredno v izvire Ljubljanice v Bistri na robu Ljubljanskega barja.


Na današnje presihanje (je) vpliva(l) tudi človek

A današnje presihanje Cerkniškega jezera na žalost ni več čisto "naravno". Na spremenjen vodni režim jezera je namreč zelo vplival človek, z različnimi izsuševalnimi deli in pa tudi z ojezeritvami. Seveda pa na presihanje vpliva tudi globalno segrevanje, za katerega je prav tako kriv človek. Prav zato je park po uspešni prijavi začel septembra 2017 izvajati projekt LIFE STRŽEN. S projektom bomo del struge potoka Stržen povrnili v prvotne meandre. S tem se bo voda na tem območju zadrževala dalj časa, to pa bo ravno v sušnih delih leta povečalo možnost preživetja rib, rakov, dvoživk, ptic in obrežnih rastlin.


Namesto čudovitih odsevov v jezeru lahko občudujete zanimivo jezersko dno 

Pogosto prevladuje mnenje, da v sušnem obdobju, ni kaj dosti za početi in videti na jezeru. Je že res, da je čas, ko je v jezeru voda in se to iz tedna v teden spreminja in s tem celo pokrajino, verjetno na prvi pogled bolj magično, a nič kaj bolj zanimivo. V sušnem obdobju so vidne številni ponori in požiralniki, ki so vpisani na seznam naravne dediščine. Poleg požiralnikov pa boste na sprehodu po pred kratkim še z vodo prekriti površini, sedaj lahko občudovali številne rastline, kot so vodna meta, navadna krvenka, božja milost, koščica in navadni regelj.

Če vas nismo uspeli prepričati z besedami pa bodo to zagotovo uspele fotografije Tineta Scheina. 


Kotel, Zadnji kraj

Kotel, Zadnji kraj

Gebno

Rešeto

Bčki


Vodonos


Tilova jama, Vodonos

Vodonos

Sitarica

Komentarji

Priljubljene objave