Kosci so odleteli, zato so kosci začeli košnjo

V preteklih dnevih ste lahko na Cerkniškem polju opazili številne kosce. S 1. avgustom se je namreč kot vsako leto začela subvencionirana pozna košnja. Pridni kosci delajo od jutra do večera, saj je košnja na poplavnem območju možna le nekaj dni v letu, ko jezero popolnoma presahne in se jezerska tla dovolj osušijo, da se pod današnjo kmetijsko mehanizacijo ne udirajo.

Pozna košnja in zakaj je subvencionirana

Subvencionirana pozna košnja je okoljsko-podnebni ukrep, ki je pred desetletjem nastal prav na Cerkniškem jezeru, kjer je potekal projekt Life KOSEC. Gre za projekt, ki je želel zaščititi populacijo kosca, ki že vse od leta 1990 vztrajno upada. V projektu sta sodelovala NRP in Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (Dopps). Kosec je travniška vrsta ptice, ki gnezdi na vlažnih travnikih, nato pa se v travi z mladiči zadržuje še lep čas. Seveda pa se z varovanjem kosca ohranjajo tudi druge vrste, ki jih ogroža moderna zgodnja košnja.

Foto: Tine Schein

Način košnje

Poleg pozne košnje smo pozorni tudi na način košnje, s čimer omogočimo pticam in ostalim živalim, ki si najdejo zavetje v travi, da se lahko umaknejo na varno. Ustrezna je košnja iz sredine travnika navzven, saj se živali nikoli ne umikajo pred kosilnico na že pokošene predele. Še dodatno pa jim umik pred kosilnico omogočimo, če se nam pri košnji ne mudi preveč in jo izvedemo z nižjo hitrostjo. Na parku se tudi trudimo, da določene dele pustimo za nekaj časa nepokošene, s čimer ustvarimo majhne varne oaze za živali. 

Košnja robnih močvirnih predelov jezera je pomembna tudi zato, da preprečimo hitro zaraščanje močvirnih travnikov z grmičevjem in drevesnimi vrstami. Žal pa je vse manj domačinov, ki vidijo prihodnost v košnji in vzdrževanju travnikov na poplavnem območju jezera. Ovira jih otežena strojna košnja pa tudi sama jezerska travinja je nizko kvalitetna in s tem manj primerna za krmo živine.

Foto: Tine Schein

Notranjski park in odkup zemljišč

Nekošeni jezerski travniki se zarastejo že v nekaj letih. To vpliva na spremenjene življenjske pogoje za rastline in živali in s tem lahko izgubimo ogrožene vrste in habitatne tipe. Zato je Notranjski regijski park že leta 2005 začel z odkupom zemljišč, ker je tovrstno aktivnost prepoznal kot eno izmed temeljnih naravovarstvenih aktivnosti. 

Na odkupljenih zemljiščih sami gospodarimo naravi prijazno, naše načelo je ohranjanje naravne in kulturne krajine Cerkniškega jezera. Odkup zemljišč in naravi prijazno gospodarjenje z njimi, je tako ohranjanje tipične kulturne krajine kot tudi skrb za ogrožene živalske in rastlinske vrste. Naši travniki so s trajnim in sonaravnim gospodarjenjem tako primeri dobre prakse. Slednje se je izkazalo tudi pri dolgoročni stabilizaciji populacije kosca na Cerkniškem jezeru. Cerkniško jezero pa je leta 2017 prvič v zgodovini postalo najboljše območje za kosca v državi

Komentarji

Priljubljene objave