Naj bo jezero za vse!

Poleg renaturacije vodotoka Stržen in urejanja ustreznega habitata bobnarici je pomemben del projekta LIFE STRŽEN tudi spremljanje obnašanja obiskovalcev Cerkniškega jezera.


Aktivnost je tesno povezana z umestitvijo infrastrukture. Prepričani smo, da je v večini primerov neustrezno ravnanje obiskovalcev posledica odsotnosti infrastrukture in neoznačenost območij, na katera se ne sme zahajati. 

Na jezeru želimo vzpostaviti ravnovesje med varovanjem narave in koriščenjem jezera za razne sprostitvene aktivnosti skozi vse leto. Tako se je del jezera namenilo ljudem, domačinom in obiskovalcem, da lahko uživajo na sprehodu po čudovitem polju, prepredenem s požiralniki, v vožnji s kolesi in čolni, pri drsanju in še bi lahko naštevali.

Po drugi strani pa je treba razumeti, da se na drugem delu, kamor si želimo, da ljudje ne bi zahajali, ptice učijo za življenje, da se tam drstijo ribe, da tam na novo poganjajo izjemno redke rastline, da je to dom številnih vrst dvoživk in življenjski prostor številnih živih bitij, ki ta prostor delajo tako izjemen.

Spremljanje obiskovalcev Cerkniškega jezera in njihovo ozaveščanje se je pričelo že v letu 2017 in bo trajalo skozi celotno obdobje trajanja projekta. Več o tem si lahko preberete na spletni strani projekta.

Pri izvajanju te naloge in z dnevnim nadzorom dogajanja na jezeru pa smo tudi ugotovili, da je za nekatere posameznike Cerkniško jezero še vedno priročno odlagališče odpadkov. Do sedaj smo na polovici obrobja Cerkniškega jezera evidentirali kar 21 nelegalnih deponij. Gre predvsem za deponije z gradbenim materialom.

Deponija pri Dolenjem Jezeru v začetku maja 2018.

Vodonos 8.5.2018 ...


... in Vodonos 2 meseca kasneje.

To so nedopustna dejanja, ki jih bomo v prihodnje strožje nadzirali in prijavljali kršitve pristojnim službam. Pri tem želimo izpostaviti, da ima Cerknica zgledno urejen zbirni center odpadkov.

Komentarji

Priljubljene objave