Vaši odzivi z večera NRPV okviru večera NRP z naslovom »Notranjski park v naslednjih 5 letih«, ki smo ga pripravili 23. oktobra 2018 v Kulturnem domu Cerknica, smo vse udeležence prireditve prosili za sodelovanje in vam postavili nekaj pomembnih vprašanj na temo dela Notranjskega regijskega parka.


Zanimalo nas je, ali se strinjate z obnovo struge Stržena, ali podpirate idejo, da bi bil večji del Cerkniškega jezera namenjen ohranjanju narave in manjši del  rekreaciji in turizmu, in pa, ali bi želeli aktivno sodelovati na delavnicah, dogodkih ter v projektnem svetu parka.

Na vprašanje »Ali se strinjate z obnovo struge Stržena?« je kar 96 % vseh sodelujočih odgovorilo pritrdilno.
Na vprašanje »Ali podpirate idejo, da bi bil večji del Cerkniškega jezera namenjen ohranjanju narave in manjši del rekreaciji in turizmu?« je pritrdilno odgovorilo 87 % udeležencev večera NRP.


Na vprašanje »Ali bi želeli aktivno sodelovati na delavnicah, dogodkih ter v projektnem svetu parka?« smo prejeli kar 92% pritrdilnih odgovorov.

Vsi, ki ste nam zaupali svoj kontakt, boste v prihodnjih dneh prejeli našo elektronsko pošto, v kateri vas bomo natančneje povprašali o željeni vrsti sodelovanja.

Komentarji

Priljubljene objave