GOSTUJOČE PERO: MARKO CVETKO

"Obiskovalci nam zavidajo"

Cerkniško jezero spremljam že od malih nog. Začelo se je, ko smo iskali možnosti za osvežitev v poletnem času. Podobno, kot so nekdaj prebivalci okolice Cerkniškega jezera po vrsti zasedali jame, kjer bodo lovili ribe v času usihanja, smo tudi domačini spremljali jezero in se premikali z njegovim usihanjem, seveda zaradi možnosti kopanja, ne pa zaradi rib. Podobno, kot je Valvasor opisoval vrstni red presihanja, smo tudi mi naredili seznam pomembnih kopališč: najprej Vodonos, kasneje Retje in obala Goričice, na koncu pa še Zadnji kraj. 

Kasneje je Cerkniško jezero zame dobilo še nov pomen, saj sem se vedno bolj začel navduševati nad rastlinami na njem. Iz začetnega opazovanja orhidej, tršce in bičkov je raziskovanje kasneje prehajalo še na redke rosike in ostale ogrožene rastline. 

Z leti sem počasi tudi spoznaval, kakšno srečo je imela Notranjska, da je ušla razvoju intenzivnega kmetijstva, pretirano gnojenje in raba pesticidov na tem območju sta bila kratkotrajna in na srečo ne pretirano intenzivna. Potem je bilo Cerkniško jezero tudi uvrščeno v zavarovano območje in nevarnost izgube raznovrstnosti se je ublažila. Zanimanje nad rastlinami mi je prineslo od tistih časov širok nabor znanja, ki ga še danes uporabljam, kadar goste iz tujine popeljem po turi spoznavanja rastlin Cerkniškega jezera. Moram priznati, da nam obiskovalci zavidajo izjemno pestrost rastlinskega sveta in z njim povezano pestrost živalskega sveta. Pričakujem, da bodo številni projekti, ki v tem času potekajo na Cerkniškem jezeru in njegovi okolici to zavedanje med domačini še okrepili in bomo lahko ponosno kazali rastlinsko pestrost še dolga leta.Marko Cvetko je turistični vodnik, jamski vodnik, interpretator tehnike destilacije v Hiši Izročila. Kot član številnih nevladnih organizacij se posveča tematikam trajnostnega kmetijstva, samooskrbe in zelenega turizma. 


Komentarji

Priljubljene objave