GOSTUJOČE PERO: MARKO RUPAR - "ČAS, DA ZASEBNE AMBICIJE PREVZAMEJO POBUDO"

"Marsikomu je lažje napisati kakšno zlovoljno na družbena omrežja, kot pa pretehtati možnosti"

Že devet let sem na mestu župana občine Cerknica. Županovanja ne jemljem kot službo, ampak kot poslanstvo. Želel sem prispevati k razvoju, saj občina ni ponujala tistega, kar so si njeni prebivalci zaslužili, nekateri drugi kraji po Sloveniji in v tujini pa že davno imeli. Obiskal sem jih mnogo in vedno iskal vzporednice z razmerami v domači občini.

Cerkniško jezero in Cerknica (Foto: Ljubo Vukelič)

Če se vrnem še nekaj let nazaj, je bila infrastruktura po občini pomanjkljiva, brez pločnikov, kanalizacije, razsvetljave, ustreznih priključkov in še bi lahko našteval. Postopoma, korak za korakom, kolikor nam je le dopuščal proračun, smo prebivalcem na vseh koncih občine s številnimi vlaganji omogočili kakovostnejše življenje. Ambicije pa so vsako leto, z vsakim uspešno izpeljanim projektom, le še višje. Kot sem že večkrat poudaril, so dobra cestna, komunalna, vodovodna, komunikacijska infrastruktura predpogoj tudi za razvoj vseh ostalih panog. Nadejamo se, da bo občina s tem postala zanimiva tudi za zasebne investitorje. Če govorimo o turizmu, je povsem jasno, da jih več kot potrebujemo.

Cerkniško krožišče s tršco in jezerom na sredini (Foto: Ljubo Vukelič)


Občina pospešeno gradi tudi kolesarsko mrežo (Foto: Ljubo Vukelič)
Na eni strani je občina skupaj z Notranjskim regijskim parkom postavila smernice razvoja turizma, z občinskim načrtom določila mesta turistične infrastrukture, poskrbela za promocijo in informiranje, pridobila pomembne evropske projekte, zagotovila gradnjo novega informacijskega središča na vstopni točki na Cerkniškem jezeru, pristopila k načrtovanju kolesarske mreže, vsakoletno pa podpira tudi dogodke turističnih in drugih društev. 

Cerkniško jezero s Slivnico. Velik manko, kar se tiče zasebnih pobud za razvoj turizma. (Foto: Ljubo Vukelič)

Medtem pa na žalost vidnejših zasebnih vlaganj v turistično infrastrukturo že nekaj let ni bilo. Občina ne more zgraditi hotela, downhill steze, žičnice, obnoviti kmetije, poskrbeti za kamp. Naše možnosti so pri tem zelo omejene, bi pa, v kolikor bi se našel vlagatelj, tovrstne projekte z veseljem podprli in mu zagotovili vso pomoč.

Vidnejših zasebnih vlaganj v turizem je izjemno malo. (Foto: Ljubo Vukelič)

Zavedamo se, da mora občinska uprava služiti ljudem, zato nikoli ne zapiramo vrat sodelovanju. Je pa na žalost marsikomu lažje napisati kakšno zlovoljno na družbena omrežja kot pa se iskreno pogovoriti in pretehtati možnosti.

Župan med ogledom Športne dvorane Rakek (Foto: Ljubo Vukelič)

Pomemben je odnos – do narave, dediščine, soseda in nenazadnje turista. Če bo gost naletel na zaprta vrata, slabo postrežbo, neprijazno osebje in pomanjkljivo ponudbo, njegovega vtisa ne bo mogoče popraviti in vprašanje je, ali se bo še kdaj vrnil. Vedno znova me zaboli, ko občina kot taka pavšalno postane krivec za napake ponudnikov. Žal ugotavljam, da nekateri še vedno mislijo, da goste privablja vrhunsko opremljen, po možnosti nov lokal, pri tem pa pozabljajo na zaposlene, ki so še bolj kot v ostalih gospodarskih panogah ključnega pomena, da turistični objekt dobro deluje v zadovoljstvo gostov.

Nezadovoljnega obiskovalca ne bo več nazaj. (Foto: Ljubo Vukelič)

Zadali smo si cilj, da postanemo butična destinacija, ki ne hlepi po masovnem turizmu, ampak stavi na bogato naravno in kulturno dediščino, prvinska doživetja, lokalno kulinariko, domačnost in prijaznost. Turisti, ki se namenijo k nam, natanko vedo, da bazenov, wellnesov, adrenalinskih parkov, zabavišč, ne morejo pričakovati, upravičeno pa pričakujejo, da bo obstoječa ponudba na visokem nivoju. To pa je odgovornost vsakega ponudnika in ne občine. Prepričan sem, da bi bil že z nekaj dobre volje, minimalnimi vlaganji in ustreznim premislekom, lahko vtis turistov po obisku naših krajev bistveno boljši, želja, da nas ponovno obiščejo pa močnejša. 
Zadali smo si cilj, da postanemo butična destinacija, ki ne hlepi po masovnem turizmu. (Foto: Ljubo Vukelič)

Tudi delo v gostinstvu in turizmu je poslanstvo; uspeh ne pride čez noč, potrebnega je veliko truda, so pa rezultat zadovoljni gosti, ki se znova vračajo. Na občinski upravi obljubljamo, da se bodo v prihodnje po zaslugi novih projektov v naši občini še boljše počutili. 


Marko Rupar je že tretji mandat župan občine Cerknica. Kot rad poudari, ima z vodenjem te občine izjemno odgovornost, saj mu je zaupano usmerjanje razvoja enega najdragocenejših naravnih biserov slovenske zemlje. Je zagovornik napredka, hkrati pa ne želi preslišati šepeta narave, ki kliče po sozvočju s človekom.
                                                                           
  

Komentarji

Priljubljene objave