PARKOVO PERO: URŠKA OGRINC - Kako dobro nam gre?

Kakšno je stanje domače turistične ponudbe na območju parka? Je vse res tako slabo? Res turisti ob Cerkniškem jezeru nimajo kje spati, kot so nazadnje provokativno v naslovu članka zapisali v enem od slovenskih dnevnih časopisov? Na taka vprašanja si je potrebno odgovarjati s pomočjo podatkov, referenčnih številk, da lahko čimbolj analitično ugotovimo dejansko stanje in presodimo, kaj je dobro in kaj bi bilo lahko še boljše.
Na srečanju turističnih deležnikov, minuli torek (10.12. 2019), smo se zato osredotočili na tri sklope:  pregled sezone 2019, vlogo parka v razvoju trajnostnega turizma in nenazadnje na prioritete in program dela za leto 2020. Udeležba ponudnikov je bila izjemna, saj se je dogodka skupno udeležilo preko 40 prenočitvenih ponudnikov, gostinskih ponudnikov, turističnih vodnikov ter turističnih in drugih društev, ki že aktivno delujejo na področju turizma na območju Notranjskega regijskega parka.


Interes turističnih ponudnikov na območju NRP je bil izjemen. Foto: Ljubo Vukelič

Ekipa turizma in drugi sodelavci Notranjskega parka, z leve proti desni: Matevž Podjed - direktor parka, Miha Jernejčič - vodja TIC-a, Maja Košuta - svetovalka pri projektu LIFE Stržen, Ladi Klančar - koordinatorica projektor na področju turizma, Urška Ogrinc - vodja enote za turizem, Tomaž Jančar - strokovni vodja parka. Foto: Ljubo Vukelič
Ključni statistični podatki so pokazali, da v obdobju do meseca oktobra 2019 beležimo približno 10% manj prenočitev kot v enakem obdobju leta 2018. Zabeleženih je preko 8.800 prihodov turistov in več kot 20.400 prenočitev. 30% delež nočitev ustvarjajo domači obiskovalci, medtem ko med tujimi gosti prevladujejo Italijani (26%), Nemci (22%), Francozi (18%), Nizozemci (13%) ter Belgijci (12%). 
V primerjavi z enakim obdobjem v letu 2018 smo zabeležili padec prenočitev pri Nizozemcih, Madžarih in Poljakih, medtem ko se beleži rast nočitev pri Francozih, Italijanih, Nemcih ter Čehih. Turisti na območju parka v povprečju preživijo 2,4 dni. Od februarja do konca junija gostimo domače goste, v glavni (poletni) sezoni pa te nadomestijo tuji gosti, ki do konca septembra predstavljajo glavnino (80%) obiska.
Ko smo našo destinacijo obiska primerjali še s sosednjimi občinami, smo ugotovili, da beležimo primerljivo število prenočitev kot občina Logatec, medtem ko nas je občina Kočevje že prehitela. S številom nočitev sicer zaostajata za nami sosednji občini Bloke in Loška dolina, medtem ko je ultimativni zmagovalec med prenočitvami pričakovano občina Postojna. A ti podatki vseeno kažejo na dejstvo, da smo zaledni prenočitveni sistem za Ljubljano in Postojno, medtem ko se za storitve pri nas troši premalo. 

Za obiskovalce imamo na voljo 263 postelj (skupaj s CŠOD celo 313). V povprečju gostje porabijo od 30-50 eur/osebo za namestitev, v gostinskih obratih beležimo predvsem domače goste, ki potrošijo med 10 - 20 eur/osebo, pri potrošnji vodenih izletov, produktov, doživetij, pa je poraba nekje med 5-25 eur/obiskovalca. Za primerjavo: povprečna potrošnja turista v Sloveniji v letu 2019 je 178 eur na dan. 
V letu 2020 se bomo na enoti osredotočili zato predvsem dvig kompetenc ponudnikov in razvoj novih oz. nadgradnjo obstoječih turističnih produktov v večdnevne izkušnje na območju parka. Ključni cilj je dvig potrošnje gosta tudi na turistične storitve, ne samo na prenočitvene kapacitete. Največji projekt leta 2020, ki bo zahteval intenzivno sodelovanje vseh deležnikov, pa bo priprava Strategije razvoja trajnostnega turizma na območju Notranjskega regijskega parka 2020–2025, skozi katero se bo moralo doseči konsenz o nadaljnjem razvoju turizma na tem območju.


Na srečanju so bili tudi turistični vodniki, ki jih park s pomočjo projekta LIFE Stržen spodbuja k trajnostno naravnanim vodenjem po Notranjskem parku. Foto: Ljubo Vukelič


Urška Ogrinc je novembra prevzela vodenje enote Notranjskega regijskega parka, ki se bo ukvarjala izključno z razvojem trajnostnega turizma v parku. Ima dolgoletne izkušnje v marketingu na področju turizma, zasebno pa je velika ljubiteljica neokrnjene narave.Komentarji

Priljubljene objave