GOSTUJOČE PERO: IRENA ZALAR: Vsak od nas se mora odločiti, v kolikšni meri je naše lepote pripravljen deliti s tujimi obiskovalci

V letu 2002 je Občina Cerknica pod takratnim vodstvom prepoznala potrebo za ohranitev Cerkniškega jezera in Rakovega Škocjana v okviru zavarovanega območja pod imenom Notranjski regijski park. Ustanovljen je bil z namenom, da se ohranijo, varujejo in raziskujejo naravne in kulturne vrednote, izjemne geomorfološke, geološke in hidrološke znamenitosti, zavaruje avtohtono rastlinstvo, živalstvo in naravni ekosistemi ter značilnosti neživega sveta, paleontološka in arheološka najdišča, etnološke in arhitekturne značilnosti ter kulturna krajina.


Cerkniško jezero. Foto: Irena Zalar


Med ljudmi prisotna začetniška skepsa o potrebnosti zavarovanega območja se je do današnji dni razblinila, saj so domačini preko delovanja parka in skozi rezultate dela prepoznali, da je bila odločitev pravilna in v duhu sodobnega časa, ki je vse bolj usmerjen k ohranjanju in varovanju narave. Številne občine se danes zgledujejo po našem parku, ki je tako po uspešnosti delovanja kot tudi po vsebini zavarovanega območja daleč pred ostalimi. Človek se je namreč začel zavedati, da je neokrnjena narava izjemnega pomena za preživetje z več vidikov. Od najbolj osnovnih, ki človeku zagotavljajo fizičen obstoj, pa do bolj subtilnih, ki  dvigajo kakovost bivanja in razumevanje ljudi in dogodkov v širšem aspektu medsebojne povezanosti.


Ljudje so se začeli zavedati, da je neokrnjena narava izjemnega pomena za preživetje z več vidikov. Foto: Irena Zalar 


Občina Cerknica že od ustanovitve dalje tesno sodeluje z Notranjskim regijskim parkom in ga podpira pri varovanju naravnih danosti našega tako občutljivega kraškega okolja s fenomenom Cerkniškega jezera in Rakovega Škocjana. Razvojna strategija občine namreč temelji na čistem okolju, trajnostni rabi energije in izboljšani  mobilnosti. Sodelovanje s parkom je kot primer dobre prakse vidno tudi na področju sprejemanja odlokov za ohranjanje narave. V letu 2015 je bil sprejet tudi Odlok o določitvi plovbnega režima po Cerkniškem jezeru. Zato, da bi vzpostavili pravno formalne in infrastrukturne pogoje za celostno usmerjanje obiskovalcev na Cerkniškem jezeru in z namenom  uskladitve številnih interesov med zasebno lastnino, interesi ribičev, lovcev, plavalcev, rekreativci ter naravovarstveno - okolijskimi interesi. Uporabnike plovil se tako usmerja z bolj občutljivih območij z vidika varstva narave k manj občutljivim. Cerkniško jezero je namreč eden od največjih evropskih, morda celo svetovnih zakladov, zato je o turistični rabi jezera potrebno govoriti s kar največjo mero previdnosti. Jezero je izjemna kulturna krajina, ki so jo skozi čas ohranjali ljudje. Cerkniško jezero je, tako kot je, prav zaradi po notranjsko preudarnega ravnanja domačinov, ki tu živimo, pa tudi zaradi navezanosti domačinov na jezero. Ob jezeru živim že vse svoje življenje in s svojo pestro lepoto krajinskega in živalskega sveta, ki se vsak dan izraža v svojevrstni obliki, me vedno znova vabi... in pogosto me prepriča. In napolni z obilo optimizma. 

Gradnja Centra za obiskovalce na vstopni točki v park. Foto: Ljubo Vukelič

Park se ob podpori Občine Cerknica lahko pohvali z izjemno uspešnimi projekti. Že od ustanovitve dalje je bil izjemno uspešen v pridobivanju sredstev iz projektov Life. Trenutno je projektov, ki jih izvaja, več. Naj izpostavim projekt Life Stržen v višini 4,7 milijonov evrov in Kras Re Vita, ki se financira iz evropskih kohezijskih sredstev v višini 3,5 milijonov. Območje Cerkniškega jezera bo bogatejše za interpretacijsko Pot ob izvirih in sprehajalno pot čez polotok Drvošec, za pet opazovalnic ptic in za Center za obiskovalce na vstopni točki na Cerkniško jezero. Oba projekta finančno podpira tudi Občina Cerknica, ki zagotavlja sofinanciranje projekta s strani lokalne skupnosti.

Župan Cerknice in drugi predstavniki občinske uprave na ogledu nove infrastrukture. Foto: Ljubo Vukelič

Že od začetka delovanja Parka so projekti usmerjeni v renaturacijo nekdanjih vodotokov, raziskave in spremljanje naravnih procesov, prepletanje narave in človeka, vzpostavitev biotske pestrosti in različnosti. V okviru zadnjih projektov pa je pomemben cilj tudi vzpostavljanje trajnostnega turizma na Cerkniškem jezeru ob upoštevanju omejitev, ki jih narekuje narava sama. Projekti pomembno vplivajo na razvoj  občine in regije v smislu turizma, ki temelji na naravnih virih in kar je izjemno pomembno, da jih tudi ohranja. 

Klopi na sprehajalni poti Drvošec, na točki, kjer bo stala opazovalnica ptic Kuharca. Foto: Ljubo Vukelič.

Notranjski regijski park je v svojih 18. letih delovanja postal pomembno regijsko znanstveno- raziskovalno središče, katerega osnovno poslanstvo je raziskovalna dejavnost na področju zaščite narave v okviru parkovne dejavnosti. V letu 2014 je svojo dejavnost razširil tudi na področje turizma in kulture. Petletno obdobje je že pokazalo prve pozitivne rezultate izvajanja več dejavnosti v okviru enega zavoda, saj se dejavnosti v rasti medsebojno podpirajo in prepletajo. Nedvomno je za razvoj butičnega oziroma ciljno usmerjenega turizma potrebna bogata kultura, kulturna dediščina in izročilo, pa tudi naravne danosti, neokrnjena narava in dejavnost parka. Vse to zagotovo imamo, le vsak od nas se mora še odločiti, v kolikšni meri je te danosti pripravljen deliti z obiskovalci iz drugih dežel in kultur. 

Irena Zalar ob Cerkniškem jezeru. Foto: Ljubo Vukelič.
Irena Zalar je ekonomistka in direktorica občinske uprave na Občini Cerknica. Zasebno je dolgoletna članica Društva joga v vsakdanjem življenju in vaditeljica joge. Znanost joge je njen način življenja in tako tudi spoštovanje narave in vsega živega.

Komentarji

Priljubljene objave