PERO NOTRANJSKEGA PARKA: VLAŽNI TRAVNIKI ZA RAVNOVESJE

Avgust je čas, ko na Cerkniškem polju praviloma pokosijo še zadnje vlažne travnike in nizka barja. Zemljišča, s katerimi ne gospodarijo več, zdaj postanejo zatočišče za množice nevretenčarjev iz okolice.

Nepokošen vlažni travnik je prava oaza za drobne živali, ki se sem zatečejo s sosednjih pokošenih zemljišč. Zavedati pa se moramo, da se zaradi zadostne količine padavin travniki v naših krajih po naravni poti postopoma spremenijo v grmišče in končno v gozd. A na tak način take oaze izginejo. Foto: Jošt Stergaršek  

Na Cerkniškem jezeru je bilo zabeleženih 45 vrst sesalcev, jezero je pomemben vir prehranjevanja za rjavega medveda in vidro. Pogosto se pojavlja veliki voluhar, ki je pomemben plen mnogim ujedam, sovam in zverem. Na območju Cerkniškega jezera se pojavlja 9 vrst plazilcev. Vseh 13 na jezeru prisotnih vrst dvoživk je na Rdečem seznamu Republike Slovenije, dve sta zavarovani tudi pod habitatno direktivo Nature 2000. V jezeru in pritokih se pojavlja 9 vrst rib. Posebej bogato so na območju Cerkniškega jezera zastopani nevretenčarji. Tako tu najdemo vsaj 33 vrst mladoletnic, 11 vrst enodnevnic, 36 vrst kačjih pastirjev, 125 vrst dnevnih metuljev, do sedaj je najdenih preko 300 vrst nočnih metuljev, 690 vrst hroščev, 58 vrst čebel, 38 vrst kobilic, 21 vrst vodnih bolh, 1 vrsto škrgonožca, 15 vrst ceponožcev in 44 vrst mehkužcev.

 
Večina dnevnih metuljev, kot samica navadnega modrina na fotografiji, je neločljivo povezanih s travišči, saj se njihove ličinke – gosenice – hranijo z listi in cvetovi rastlin, odrasli pa z medičino v cvetovih. Avgusta lahko metulje opazujemo na nekošenih travnikih in tistih, ki so jih gospodarji pokosili že pozno spomladi ali na začetku poletja. Foto: Jošt Stergaršek 

Ker se ob odsotnosti košnje travišča pri nas razmeroma hitro spremenijo v grmišče in nato v gozd, kjer travniške vrste ne živijo, je potrebno tudi take oaze vključiti v gospodarjenje na način, ki omogoča nevretenčarjem preživeti v času košnje in hkrati preprečuje zaraščanje travišča z lesnimi vrstami.

Poletje je čas kobilic, saj so zdaj že preobražene v odrasle živali s krili, ki so tako značilna za žuželke. Navadna srparica je ena pogostejših vrst iz skupine dolgotipalčnic, s katero se boste avgusta gotovo srečali. Ko se srparica prestraši, pred nevarnostjo ne odskoči, ampak najraje odleti na drug del travnika. Foto: Jošt Stergaršek

Za vzdrževanje ravnovesja v naravi so nujno potrebni plenilci, kot so pajki. Samice osastega pajka zaradi številčnosti, velikosti in obarvanosti tudi v gosti travi ni pretirano težko najti. Veliko pajkov, med njimi tudi osasti, lovi iz zasede svoje praktično nevidne mreže, ki je resnično smrtonosna past. Foto: Jošt Stergaršek

Komentarji

Priljubljene objave