HIŠNO PERO: DEJVID TRATNIK: Velik poseg za park, ogromen korak za naravo

»V čevlje« koordiniranja dela projekta obnove okljukov Stržena na Cerkniškem jezeru sem stopil leta 2017. Moja glavna zadolžitev je bila koordinacija in organizacija projekta renaturacije, ki ga je od leta 2017 do konca letošnjega avgusta izvajal Notranjski regijski park. Prvi dve leti smo se s kolegi zakopali v papirje; v pisarni sta potekali izdelava projektne dokumentacije in priprava na objavo javnega razpisa za izvajalca gradbenih del. Kaj hitro se je izkazalo, da je že fazi načrtovanja posegov ključnega pomena sodelovanje različnih strok, predvsem pa so bile neprecenljive izkušnje domačinov, ki z edinstveno naravo Cerkniškega jezera živijo že desetletja.

Depresija nekdanjega meandra, skrita v trsju. Foto: NRP


Na območju Belega brega (odgovoren sem bil za ta del obnove Stržena) je bilo načrtovano aktiviranje starega rokava Stržena. Dolžina struge, ki je bila predvidena za zasutje je približno 600 m, aktiviranje novega rokava pa je bilo predvideno na dolžini 2580 m. Glede na dolžino ureditve in velikost rečne struge predlagana renaturacija predstavlja izredno velik gradbeni poseg, saj je bila predvidena prestavitev skoraj 80.000 m3 zemljine. Samo delovišče renaturacije stoji na zemljiščih več kot 50 zasebnih lastnikov. Tukaj velja omeniti, da v času izvedbe projekta le z enim lastnikom nismo uspeli najti skupnega jezika oziroma z njegove strani nismo prejeli pisnega soglasja. Vsi ostali so več kot podpirali naš podvig.

Izvedba brez tako imenovanih morok ne bi bila možna. Foto: Dejvid Tratnik
  

Projekt je pred pričetkom izvedbe v teoriji izgledal precej idilično. Izkopalo naj bi se toliko in toliko kubikov zemljine, ki bi se jo prepeljalo z navadnimi tovornjaki do neke točke in se jo zasulo. Izvedba vseh del naj bi bila tako izvedena le v 15. dneh. Dejanski potek del pa je glede na vremenske in hidrološke pogoje, ki so na jezeru izjemnega pomena (dež, megla, nenaden dvig vodostaja…) ter glede na slabo nosilnost jezerskih tal, potekal 3 leta. Po izboru izvajalca na podlagi javnega razpisa so se operativna dela začela 1. avgusta 2019. Do predčasnega zaključka operativnih del 15. septembra 2019 je bilo opravljenih približno 60% izkopov. Po tem datumu pa se je začelo daljše deževno obdobje. Cerkniško polje je tisto leto ponovno dobilo svojo vsakoletno ojezeritev. Izkopana zemljina je bila na varno razdaljo začasno odložena ob obnovljeni strugi. V letu 2020 zaradi visokega vodostaja tudi v poletnem obdobju del ni bilo mogoče nadaljevati. Dokončanja projekta smo se po "zaslugi" poletne suše in tako povsem presahnjenega jezera lahko lotili 1. avgusta 2021, ko je bilo na Belem bregu do sredine avgusta opravljenih še preostalih 40% izkopov. Na drugem delovišču, na območju Ključev, so bila dela končana nekoliko prej. Glede na reliefne neravnine (depresije zaradi posledic vožnje s stroji), pa je bil del viškov izkopane zemljine razprostrt na območju delovišča. S tem se je zmanjšala količina zunanjih transportov in posledično obremenjevanja okolja na območju presihajočega polja in na območju okoliških krajev in javnih cest.

Delno že izkopana struga na Belem bregu. Foto: NRP
  

Upam, si trditi, da ponovna vzpostavitev meandrov (okljukov) vodotoka Stržen predstavlja enega večjih projektov s področja izboljšanja stanja voda v Sloveniji. Med izvedbo na delovišču so se potrdile ocene in predvidevanja, ki so nastala v fazi načrtovanja na podlagi številnih pogovorov, strokovnega poznavanja območja jezera ter izmenjav preteklih izkušenj. Ključni pogoj za uspešno izvedbo projekta je bila količina vode v in na jezerskih tleh. Ta je odvisna od meteoroloških in hidroloških razmer. Nekaj novih izkušenj pa smo pridobili tudi med potekom samega projekta. Ugotovljeno je bilo, da je transporte možno izvajati le z vozili (demperji) na gosenicah. Take stroje je bilo potrebno s tem namenom poiskati in pripeljati iz tujine, točneje iz Nemčije in Nizozemske. Ti dve državi imata namreč dolgo zgodovino upravljanja vodnih virov. Pozitivno me je presenetila tudi zmožnost hitre naravne obnove vegetacije prizadetih površin - že nekaj dni po končanih operativnih delih je na delovišču pričela poganjati mlada tršca. Na koncu lahko ponosno rečem: kljub nekaterim dvomljivcem, tistim, ki so si želeli dodatnih podražitev na projektu in takim, ki so nam morda želeli celo neuspehov, naš projekt ni dobil »dolge brade« in je bil izjemno uspešno zaključen v letošnjem avgustu.

Po končanih delih v avgustu 2021. Foto: Aleksander Vučanović

 

 

Dejvid Tratnik je kot profesor geografije in zgodovine nepogrešljiv strokovni sodelavec Notranjskega parka. Glavno področje njegovega raziskovanje sta tako fizična geografija, predvsem geomorfologija ter krasoslovje in zlasti njuna povezanost s človekom kot glavnim preoblikovalcem. Poleg tega se veliko ukvarja s pisanjem temeljnih strokovnih recenzij knjižnih del, ki so izdana v lokalnem okolju ter strokovnih člankov, povezanih s hidrologijo Cerkniškega polja. Zasebno je Dejvid predan ribič in tajnik Ribiške družine Cerknica.

                                                                                                                                          

Komentarji

Priljubljene objave