GOSTUJOČE PERO: DEJAN ISKRA: Ohranjena narava in turizem z roko v roki

Cerkniško jezero je bilo zame precej tuje in oddaljeno območje, kljub temu, da prihajam iz njegove bližine. Izven šolskega kurikuluma in občasnih obiskov srednješolskih sošolcev iz Cerknice pa v resnici tega naravnega fenomena nisem ravno dobro poznal.

Spominjam se svoji prvih resnih stikov s Cerkniškim jezerom. Ti so vezani na leto 2011, ko smo v sklopu izobraževanja za pridobivanje licence za lokalne turistične vodnike destinacije Zeleni kras obiskali tudi Notranjski regijski park in ga v luči turističnega vodenja tudi spoznali. Kljub temu, da je bil tisti kratek obisk osredotočen na fenomen presihanja in nepozabno dolino Rakovega Škocjana, je divja narava name naredila nepozaben vtis. Niti v sanjah si nisem mogel predstavljati, da se le streljaj od glavne prometnice, ki povezuje Ljubljano, srednjo Evropo in Jadransko morje skriva tako poseben delček sveta, ki pa je kljub svojim lepotam še relativno slabo poznan.


V sledečih letih sem zaradi svoje poslovne poti, dela na razvoju in vodenju destinacije Zeleni kras, področje spoznal do njegovih najosnovnejših sestavnih delov. V prvem letu dela sem obiskoval predvsem turistične ponudnike notranjskega dela regije, od turističnih kmetij, lokalnih vodnikov, gostiln in ponudnikov turističnih storitev in degustacij. Pri tem me je vedno znova navduševala pregovorna prijaznost domačinov, kljub temu, da se le-ta morda včasih skriva za »trdno« notranjsko držo. Fran Levstik je že vedel po komu mora prevzeti lastnosti, ki jih je upodobil v liku Martina Krpana. Spoznaval sem kraje in posebnosti, ki so bili obenem posebni in unikatni temu področju, vendar so istočasno nagovarjali tudi širšo publiko.

 

Izjemno me veseli, da so Notranjski regijski park in njegovi ljudje prepoznali pomen okolja, v katerem živijo. To je po mojem mnenju en izmed ključnih faktorjev, ki vpliva na to, koliko se lahko določeno območje v prihodnje razvije in zacveti. Turistični razvoj sledi usmeritvam na področju varstva narave in v svoje programe vključuje kulturno dediščino svojih ljudi.

 

Vedno in povsod s ponosom predstavljam posebnosti presihanja fenomena Cerkniškega jezera, predstavljam biodiverziteto flore in favne na kraškem polju, usmerjam obiskovalce v čudoviti podzemni svet Križne jame, posebno mesto pa zame vsekakor predstavlja Rakov Škocjan s svojimi nepozabnimi naravnimi mostovi. Ko na območje  Notranjskega regijskega parka pripeljem turistične novinarje, predstavnike turističnih agencij in ostale deležnike na področju turističnega sektorja, regijo vsi zapustijo z novimi spomini in željo po čimprejšnji vrnitvi v ta divji naravni svet.

 


Na tem mestu bi se rad zahvalil vsem sodelavcem Notranjskega regijskega parka in vsem turističnim ponudnikom, ki so s sodelovanjem znali prepoznati vrednost v skupnem nastopu in zato lahko gradimo boljšo prihodnost za vse zanamce.


Dejan Iskra, vodja RDO Postojnska jama-Zeleni kras, svoje poznavanje in naklonjenost do domačih krajev, človeka in narave na svojem delovnem mestu obrača v prid obeh strani in tako postavlja temelje za boljši jutri slovenske narave in človeka, zlasti mladih, na katerih stoji ta svet.


Komentarji

Priljubljene objave