HIŠNO PERO: Projekt LIFE Stržen nagrajen s slovensko nagrado Natura 2000

Notranjski park je eden od šestih zmagovalcev slovenske nagrade Natura 2000, za katero se je letos potegovalo 21 projektov v petih kategorijah. Po besedah Maje Cipot z Ministrstva za okolje in prostor želi ministrstvo s to nagrado izpostaviti dobre prakse organizacij in projektov z dolgoročnimi pozitivnimi učinki na Natura 2000 območja, Notranjskemu parku pa pripisuje izjemno delo, da hkrati prispeva k ciljem varstva narave in obiskovalcem tega edinstvenega območja omogoča pristna doživetja.

Prijave je ocenila osemčlanska strokovna žirija, kar je še en dokaz, da je drzna ideja Notranjskega parka o reaktivaciji okljukov Stržena, skupaj s podpornimi aktivnostmi usmerjanja obiskovalcev stran od najbolj občutljivih delov presihajočega Cerkniškega jezera dobra naložba za prihodnost.

Podelitev 1. nagrade Natura 2000 v kategoriji varstvo vrst in habitatnih tipov na območjih Nature 2000 je letos potekala v nedavno odprtem Centru za obiskovalce Cerkniško jezero, v katerem je jedrnato predstavljeno presihajoče Cerkniško jezero, življenje ljudi ob njem in pisani živi svet tega enkratnega jezera (fotografija: Tine Šubic).

V luči izboljšanja stanja habitatnih tipov in vrst pomembnih na ravni Evropske unije in hkrati v luči omiliti posledice globalnih podnebnih sprememb, smo podaljšali strugo Stržena - največje ponikalnice na Cerkniškem polju, upočasnili njen tok ter omogočili zadrževanje vode v tem delu presihajočega Cerkniškega jezera tudi v suhih delih leta. Z izvedbo teh aktivnosti želimo prostoživečim organizmom, ki imajo na območju presihajočega Cerkniškega jezera svoj dom, na dolgi rok omogočiti ugodne življenjske razmere, kljub neprijetnim spremembam, ki jih prinaša globalno segrevanje.

Ker presihajoče Cerkniško jezero buri domišljijo ljudi vse od antičnih časov dalje, se ta biser divje narave sredi gosto naseljene Evrope v času spletne komunikacije ni mogel izogniti povečanju obiska. Omilitev negativnega vpliva vse večjega števila obiskovalcev na živalstvo (predvsem ptice in sesalce) tega občutljivega območja je bila druga tema projekta, s katero smo doprinesli k dobrobiti organizmov, ki živijo v osrednjem delu Cerkniškega jezera.

Podporne aktivnosti, zlasti komunikacijo z različnimi javnostmi, pa smo izvedli na način, da sta bili zgoraj omenjeni aktivnosti v prvi vrsti dobro sprejeti med prebivalci Notranjskega parka in je njuna izvedba potekala kar se da gladko in brez zapletov. Komunikacijske aktivnosti – naravoslovne dneve, vodene izlete ter informiranje in ozaveščanje preko različnih medijev, smo izkoristili tudi kot prispevek k trajnosti izvedenih aktivnosti, saj je bil namen komunikacije dobiti podporo naših naravovarstvenih prizadevanj med širšim krogom ljudi, zlasti pa med mladimi, ki bodo v prihodnje odločali o tem, kakšno pot gospodarjenja s planetom bo človeštvo izbralo.

Notranjski regijski park pod eno streho združuje varstvo narave, turizem in kulturo, podeljena nagrada pa je pravzaprav pohvala vsem zaposlenim za naša prizadevanja in dokaz, da le multidisciplinarni pristop k delu in izvedbi projektov prinaša uspeh (fotografija: Tine Šubic).

Na podelitvi nagrade je Marko Rupar, župan občine Cerknica, poudaril, da se na Občini zavedajo pomena ohranjene narave, slovenska nagrada Natura 2000 pa je rezultat dobrega sodelovanja vseh – občank in občanov, Občine in Notranjskega parka ter da je mogoče naravo ohraniti zanamcem – vsaj v takem stanju kot je danes, le s skupnimi močmi in prizadevanji. 

Matevž Podjed, direktor Notranjskega parka, pa je dodal, da je Notranjski park pri obnovi okljukov Stržena in usmerjanju obiskovalcev skupaj z izobraževanjem in ozaveščanjem o pomenu ohranjene narave pravzaprav šel še korak dlje, saj je nagrajeni projekt LIFE Stržen prepletel še z enim velikim naravovarstvenim projektom, in sicer s projektom Kras.Re.Vita, ki pa je financiran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in s strani države.

Komentarji

Priljubljene objave