Informiranje obiskovalcev parka


Toplejši dnevi kar kličejo po številnih aktivnostih v naravi. Vožnja s kanuji, srfanje, supanje, hribolazenje, kolesarjenje, pohodništvo, ribolov in še bi lahko naštevali. Vse to namreč omogoča bogata in raznolika pokrajina Notranjskega parka. 


In spet lahko zapišemo, kako srečni smo lahko, da nam za take dogodivščine ni treba na drug konec sveta. Vendar pa človeka v želji po nenehnem raziskovanju pogosto zanese tudi tam, kamor naj ne bi šel, bodisi, ker je nevarno, bodisi ker želimo zaščititi naravo.

V Notranjskem parku smo po večletnem opazovanju in spremljanju stanja, spomladi začeli z opozorilnimi akcijami. Lastniki avtomobilov, ki so parkirani izven urejenih prometnih površin, so dobili obvestila. Parkirali so na zasebnih parcelah oziroma tam, kjer za avtomobile ni predvidena vožnja in se ne sme puščati avtomobilov. Z njimi želimo uvesti red, predvsem pa je želja parka ohranjanje tega čudovitega območja. Res je, da tu in tam, kakšen avtomobil ne predstavlja velikega problema, a kaj, če bi vsi počez tako parkirali. Podobna obvestila dobijo tudi tisti, ki so se s svojim vodnim plovilom kršili Odlok o določitvi plovbnega režima po Cerkniškem jezeru.Teh pravil si ni izmislil Notranjski park, temveč so ta uzakonjena na ravni cele države z Zakonom o ohranjanju narave, ki prepoveduje vožnjo in ustavljanje z motornimi vozili v naravnem okolju. Ker pa so mokrišča še posebej ranljivi ekosistemi, je v Odloku Notranjskega parka to še posebej poudarjeno. In sicer v varstvenem območju travišč in mokrišč je prepovedano parkirati na izven za to določenih mestih, razen za lastnike zemljišč na svojih zemljiščih in za potrebe kmetijstva in gozdarske dejavnosti ter za potrebe okoljevarstvene službe.


Namen Notranjskega parka ni kazati s prstom ali kaznovati. Želimo si predvsem informirati obiskovalce, saj ljudje pogosto zaradi neznanja povzročamo škodo naravi in lastnikom zemlje. Notranjski park je dolžan na te nepravilnosti opozarjati. Seveda pa ne bo šlo brez pomoči sokrajanov.

Komentarji

Priljubljene objave